Skip to content

PRIVATLIVSPOLITIK

1. GENERELT​

 

1.1   Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitikken") beskriver, hvordan MakesYouLocal A/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danmark (“MakesYouLocal”) indsamler og behandler dine data.

1.2   Privatlivspolitikken gælder de data, som du deler med MakesYouLocal, og de data som MakesYouLocal indsamler gennem hjemmesiden www.makesyoulocal.com/da/.

1.3   MakesYouLocal er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Har du spørgsmål angående dette, bedes du rette henvendelse til MakesYouLocal. Du kan finde kontaktoplysninger i afsnit 7.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER, HVORFOR, OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM

 

2.1   Når du besøger www.makesyoulocal.com/da, indsamler vi automatisk informationer om dig og din brug af www.makesyoulocal.com/da - for eksempel hvilken browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på www.makesyoulocal.com/da, din IP-adresse (inklusive dit netværks placering) samt information om din enhed.

2.1.1   Indsamlingen af data sker for at optimere brugeroplevelsen og driften af www.makesyoulocal.com/da, samt i forbindelse med målrettet markedsføring inklusive retargeting via Facebook og Google. Dataindsamlingen er nødvendig for at sikre den løbende forbedring af www.makesyoulocal.com/da og for at sikre, at vi kan vise dig relevant indhold.

2.1.2   Retsgrundlaget for dataindsamlingen er EU's General Data Protection Regulation (GDPR), afsnit 6, stk 1, litra (f).

2.2   Når du køber et produkt eller kommunikere med os via www.makesyoulocal.com/da, kan vi indsamle de data, du deler, såsom telefonnummer, betalingsmetode, informationer om de produkter, du køber og returnerer (hvis relevant), leveringsoplysninger og den IP-adresse, hvorfra ordren er placeret. 

2.2.1   Formålet med indsamlingen af data er at sikre, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og opfylde alle dele af den aftale, du har indgået med os, inklusive vores evne til at administrere din ret til at reklamere og returnere varer. I nogle tilfælde kan vi indsamle data om dit køb for at kunne overholde lovmæssige krav i forbindelse med intern revision og kontohåndtering. Din IP-adresse vil blive registreret under køb, til formålet for at give os mulighed for at kunne forfølge vores interesse i at forebygge svindel.

2.2.2   Retsgrundlaget for dataindsamlingen er EU's General Data Protection Regulation (GDPR), afsnit 6, stk 1, litra (b), (c) og (f).

2.3   Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi information om dit navn, e-mail adresse og telefonnummer (hvis relevant).

2.3.1   Dataindsamlingen gør det muligt for os at sende nyhedsbreve til dig.

2.3.2   Retsgrundlaget bag dataindsamlingen er EU's General Data Protection Regulation (GDPR), afsnit 6, stk 1, litra (f).

 

3. MODTAGERE AF PERSONDATA

 

3.1   Data kan blive delt med eksterne partnere, der behandler data på vores vegne. Vi benytter os eksempelvis af eksterne partnere i forbindelse med optimering og drift af www.makesyoulocal.com/da, udgivelsen af nyhedsbreve og målrettet markedsføring (inklusive retargeting). Disse eksterne virksomheder er databehandlere, der arbejder efter vores anvisninger, og de behandler data, som vi er dataansvarlige for. Vores databehandlere må ikke bruge oplysningerne til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os, og de er underlagt en fortrolighedsaftale om oplysningerne. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle de databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.2   To af disse eksterne databehandlere, Google Analytics (ejet af Google LLC), og Facebook Inc. er etableret i USA. De nødvendige garantier for overførsel af data til USA er blevet sikret via databehandlerens certificering i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU GDPR artikel 45.

3.2.1   En kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.3   En kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1   For at sikre gennemsigtighed i forbindelse med behandlingen af dine data, er vi som dataansvarlige forpligtet til at informere dig om dine rettigheder.

4.2   Ret til indsigt

4.2.1   Du har ret til enhver tid at søge aktindsigt om de data, vi har registreret om dig, data registreringens formål og hvilke kategorier af personlig data, som er blevet registreret, og hvem der har modtaget dine data (hvis relevant), samt information om kilden til dine data.  

4.2.2   Du har ret til at modtage en kopi af de personlige oplysninger vi har indsamlet og behandlet om dig. Hvis du vil modtage en kopi af dine personlige data, skal du sende en skriftlig anmodning til info@makesyoulocal.com. Du vil blive bedt om at dokumentere din identitet.

4.3   Ret til berigtigelse

4.3.1   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet af os. Bliver du opmærksom på, at der er fejl i de informationer, vi har registreret om dig, bedes du venligst sende en skriftlig anmodning til os, så vi kan korrigere oplysningerne. 

4.4   Ret til sletning

4.4.1   I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke længere har hjemmel til at fortsætte behandlingen af dine data. Hvis fortsat behandling af dine data er nødvendig for, at vi kan overholde vores lovmæssige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personlige data.

4.5   Ret til begrænsning af behandling til opbevaring

4.5.1   I visse tilfælde har du ret til at begrænse vores behandling af dine data til opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de informationer vi behandler om dig er ukorrekte.

4.6   Ret til dataportabilitet

4.6.1   I visse tilfælde har du ret til at modtage persondata, som du har angivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at vidergive disse oplysninger til en anden databehandler.

4.7   Ret til indsigelse

4.7.1   Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige, med henblik på brug i direkte markedsføring, herunder profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring, da denne databehandling sker på baggrund af vores ellers lovlige interesser jævnført punkterne 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi benytter dine personlige data med henblik på direkte markedsføring og profilering, bedes du slette dine cookies.

4.7.2   Du har ydermere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, som vi udfører på baggrund af vores ellers lovlige interesser jævnført punkt 2.1 og 2.3, grundet dine personlige omstændigheder.

4.8   Ret til at trække dit samtykke tilbage

4.8.1   Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os, og som vi bruger til at udføre visse former for databehandling, herunder afsendelsen af elektronisk kommunikation.

4.9   Ret til at klage

4.9.1   Du har til enhver tid ret til at indsende en klage til dit lokale databeskyttelsesagentur angående behandlingen af dine data. Du kan finde kontaktoplysninger på dit lands lokale databehandlingsagentur via følgende link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. MakesYouLocal er en dansk virksomhed, og du er også velkommen til at kontakte Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

 

5. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

 

5.1   Data indsamlet i forbindelse med dit brug af www.makesyoulocal.com/da, jævnført punkt 2.1, vil blive slettet senest et år efter dit seneste brug af www.makesyoulocal.com/da.

5.2   Data indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev vil blive slettet, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve bliver trukket tilbage, medmindre vi har ret til at behandle din data. 

5.3   Data som er indsamlet i forbindelse med et køb foretaget på makesyoulocal.com/da, jævnført punkt 2.2, vil typisk blive slettet tre år efter afslutningen på det kalenderår, hvor købet blev foretaget. Vi kan dog behandle data længere, hvis vi har et legitimt behov for at opbevare dine data i længere tid, for eksempel for at kunne overholde lovmæssige forpligtelser eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Revisionsdokumenter opbevares i fem år indtil regnskabsårets afslutning, i overenstemmelse med de lovmæssige revisionskrav.​

 

6. SIKKERHED

 

6.1   Vi har gennemført de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at forebygge utilsigtet eller illegal ødelæggelse, tab, modificering eller forringelse af personoplysninger og for at forebygge, at personoplysningerne bliver kendt eller misbrugt af uautoriserede personer.

6.2   Kun medarbejdere med oprigtigt behov for at kunne tilgå dine personlige i data i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, har adgang til disse data.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER 

 

7.1   MakesYouLocal er dataansvarlig for personoplysninger indsamlet via www.makesyoulocal.com/da.

​7.2   Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til privatlivspolitikken, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som de er beskrevet i punkt 4, bedes du kontakte MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø Danmark - på telefon: 69 91 80 06 eller e-mail: info@makesyoulocal.com

 

8. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

 

8.1   I tilfælde af betydelige ændringer af, eller tilføjelser til, privatlivspolitikken vil du blive informeret herom, næste gang du besøger www.makesyoulocal.com/da.