Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. OGÓLNIE

 
1.1   Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych ("Polityka prywatności") określa szczegółowo, w jaki sposób MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Dania ("MakesYouLocal") zbiera i przetwarza informacje o Tobie.

1.2   Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które nam przekazujesz lub które gromadzimy na stronie MakesYouLocal, www.makesyoulocal.com.

1.3   MakesYouLocal jest administratorem Twoich danych osobowych. We wszystkich zapytaniach prosimy korzystać z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 7.

2. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SĄ ONE PRZETWARZANE


2.1    Kiedy odwiedzasz www.makesyoulocal.com, automatycznie zbieramy informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z  www.makesyoulocal.com, np. jakiego rodzaju przeglądarki używasz, jakich haseł wyszukiwania używasz na www.makesyoulocal.com,  Twój adres IP (w tym lokalizacja w sieci) oraz informacje o Twoim komputerze.

2.1.1   Celem jest optymalizacja doświadczeń użytkownika i funkcjonowania www.makesyoulocal.com, jak również prowadzenie marketingu ukierunkowanego, w tym retargetingu poprzez Facebook i Google. To przetwarzanie danych jest konieczne, abyśmy mogli realizować nasze interesy w zakresie ulepszania www.makesyoulocal.com i przedstawiania Ci odpowiednich ofert.

2.1.2  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (GDPR), art. 6, ust. 1, lit. (f).

2.2     Kiedy kupujesz produkt lub kontaktujesz się z nami na stronie www.makesyoulocal.com, możemy zbierać dane, które sam podajesz, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, sposób płatności, informacje dotyczące zakupionych i zwróconych produktów (jeśli dotyczy), żądania dostawy oraz adres IP, z którego składane jest zamówienie.

2.2.1  Celem jest umożliwienie nam dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów oraz wypełnienie w inny sposób naszej umowy z Tobą, w tym umożliwienie nam zarządzania Twoimi prawami do zwrotu produktów i składania reklamacji wadliwych towarów. Możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojego zakupu w celu spełnienia przez nas wymogów prawnych, w tym prowadzenia księgowości i rachunków. Twój adres IP zostanie zarejestrowany podczas zakupów w tym celu, jak również aby umożliwić nam realizację naszych interesów w zakresie zapobiegania oszustwom.

2.2.2  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest EU GDPR, art. 6, ust. 1, pkt: b, c, f.

2.3     Gdy zapisujesz się na nasz newsletter, zbieramy dane odnośnie Twojego imienia, adresu e-mail i numeru telefonu (jeśli dotyczy).

2.3.1   Celem jest realizacja naszych interesów związanych z możliwością wysyłania newsletterów.

2.3.2  Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest EU GDPR, art. 6, ust. 1, pkt: f.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


3.1     Dane mogą być przekazywane partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają je w naszym imieniu. Korzystamy z usług partnerów zewnętrznych np. w zakresie technicznego funkcjonowania i ulepszania strony www.makesyoulocal.com, publikacji newsletterów i marketingu ukierunkowanego (w tym retargetingu). Firmy te są procesorami danych działającymi na nasze zlecenie i przetwarzają dane, których jesteśmy administratorem. Podmioty przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać informacji do celów innych niż realizacja umowy z nami i podlegają umowie o poufności danych. Zawarliśmy pisemne umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

3.2     Dwa z tych procesorów danych, Google Analytics (z Google LLC) i Facebook Inc. mają siedzibę w USA. Niezbędne gwarancje dla przekazywania danych do USA zostały zapewnione poprzez certyfikację podmiotu przetwarzającego dane w ramach EU-U.S. Privacy Shield, por. EU GDPR art. 45.

3.2.1    Kopię certyfikatu Google LLC można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2   Kopię certyfikatu Facebook Inc. można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. TWOJE PRAWA

4.1      W celu zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzania Twoich danych, jako administrator danych musimy poinformować o przysługujących Ci prawach.

4.2      Prawo dostępu

4.2.1   Masz prawo w każdej chwili zażądać od nas informacji dotyczących np. tego, jakie dane o Tobie zarejestrowaliśmy, czemu służy rejestracja danych, jakie są kategorie danych osobowych i odbiorcy danych (jeśli dotyczy) oraz informacji dotyczących źródła danych.

4.2.2   Masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeśli chciałbyś uzyskać kopię swoich danych osobowych, musisz wysłać pisemną prośbę do  info@makesyoulocal.com. Możesz zostać poproszony o udokumentowanie, że jesteś osobą, za którą się podajesz.

4.3       Prawo do poprawek

4.3.1   Masz prawo do poprawienia przez nas nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. W przypadku stwierdzenia błędu w zarejestrowanych przez nas informacjach o użytkowniku, prosimy o złożenie pisemnej prośby o skorygowanie informacji.

4.4      Prawo do usunięcia

4.4.1   W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia przez nas całości lub części swoich danych osobowych, np. jeśli wycofasz swoją zgodę, a my nie mamy innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych. Jeżeli dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, np. abyśmy mogli wywiązać się z naszych obowiązków prawnych lub w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych.

4.5      Prawo do ograniczenia przetwarzania do przechowywania

4.5.1   W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania, np. jeśli uważasz, że informacje, które przetwarzamy na Twój temat są nieprawidłowe.

4.6      Prawo do przenoszenia danych

4.6.1   W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

4.7     Prawo do sprzeciwu

4.7.1   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania podejmowanego w celu umożliwienia ukierunkowania naszego marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, por. pkt 2.1 i 2.3.

4.7.2   Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów, por. pkt. 2.1 i 2.3.

4.8      Prawo do wycofania zgody

4.8.1   Masz prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody udzielonej nam na podjęcie danego rodzaju przetwarzania danych osobowych, w tym na wysyłanie komunikatów elektronicznych.

4.9      Prawo do złożenia skargi

4.9.1   Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do lokalnego Urzędu Ochrony Danych w Twoim kraju w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Lokalną Agencję Ochrony Danych wraz z informacjami kontaktowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ponieważ MakesYouLocal jest prowadzony z Danii, zapraszamy również do kontaktu z Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

 

5. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH


5.1      Dane zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z www.makesyoulocal.com, por. punkt 2.1, zostaną usunięte najpóźniej w rok po ostatnim skorzystaniu przez Ciebie z www.makesyoulocal.com.

5.2      Dane zebrane w związku z zapisaniem się przez Ciebie na nasz newsletter zostaną usunięte w momencie wycofania Twojej zgody na otrzymywanie newslettera, chyba że będziemy mieli inne podstawy do przetwarzania danych.

5.3      Dane zebrane w związku z zakupem dokonanym przez Ciebie na stronie www.makesyoulocal.com, por. pkt 2.2, będą zazwyczaj usuwane po upływie trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś zakupu. Dane mogą być jednak przechowywane dłużej, jeśli mamy uzasadnioną potrzebę dłuższego przechowywania, np. jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli przechowywanie jest konieczne dla nas do spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dokumenty księgowe przechowywane są przez pięć lat do końca roku księgowego, w celu spełnienia wymogów prawa dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych.

6. BEZPIECZEŃSTWO


6.1      Wprowadziliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, utracie, modyfikacji lub pogorszeniu danych osobowych oraz aby zapobiec poznaniu danych przez osoby nieuprawnione lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

6.2      Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę dostępu do nich w celu wykonania swojej pracy.

7. DANE KONTAKTOWE


7.1      MakesYouLocal jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.makesyoulocal.com.

7.2      W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub chęci skorzystania z jednego lub więcej praw opisanych w punkcie 4, prosimy o kontakt: MakesYouLocal P/S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Dania – Telefon: 69 91 80 06 – E-mail: info@makesyoulocal.com

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


8.1     Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do Polityki Prywatności, zostaniesz o tym poinformowany podczas następnej wizyty na stronie www.makesyoulocal.com.