Skip to content

POPRAW KONWERSJĘ DZIĘKISITE CHECK

Istnieje kilka przyczyn niskiej konwersji, takich jak niewystarczająco zlokalizowany sklep internetowy. Zadbaj o odpowiednią lokalizację, zlecając rodzimemu specjaliście ds. e-commerce przeprowadzenie pełnej analizy Twojego sklepu internetowego.

POPRAW KONWERSJĘ POPRZEZ

ZAPEWNIENIE LOKALNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

W ramach usługi Site Check specjalista ds. e-commerce analizuje wszystkie podstrony danego e-sklepu. Wyniki i zalecenia przedstawia w raporcie, w którym nakreśla konkretne punkty działania, dzięki którym można poprawić współczynnik konwersji. Jest to idealny punkt wyjścia do rozpoczęcia działalności na nowym rynku, ponieważ raport zapewnia wszystkie informacje potrzebne do tego, aby od samego początku sprawiać wrażenie lokalnego sklepu.


Poniżej znajduje się zestawienie obszarów, które uwzględniamy w naszym raporcie Site Check.

Line drawing of woman looking at a computer with a pen in her hand
 • Pierwsze wrażenie
 • Właściwa logistyka
 • Lokalny tekst
 • Przejrzystość
 • Nawigacja
 • Proces realizacji zakupu

Nie dostaniesz drugiej szansy

...by zrobić dobre pierwsze wrażenie. Może to banał, ale mimo wszystko prawdziwy.

Aby zamienić odwiedzających w klientów, potrzebujemy, aby pozostali na stronie po jej otwarciu. Tutaj pierwsze wrażenie ma znaczenie; strona musi przyciągnąć uwagę i wzbudzić zainteresowanie odwiedzającego. Nasz Site Check ocenia, w jaki sposób witryna radzi sobie z tym zadaniem.

Chciałbym dowiedzieć się więcej 

drawings34-2

 

Ludzie wolą to, co znają

Płatności i dostawy nie są tu wyjątkiem.

Nie można po prostu skopiować i wkleić swoich partnerów dostawy i płatności. Takie podejście grozi niską konwersją. Nie wprowadzaj odwiedzających w błąd rozwiązaniami logistycznymi, których nie rozpoznają; spraw, by poczuli się tak, jakby Twój sklep internetowy był im dobrze znany.

Chciałbym dowiedzieć się więcej 

drawing39

 

Mów językiem swoich klientów

40% ludzi nigdy nie kupiłoby czegoś w sklepie internetowym w innym języku, a reszta woli robić zakupy w swoim języku ojczystym.

Dzięki rodzimej wersji językowej masz pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze i nie stracisz potencjalnych klientów z powodu drobnych błędów lub norm językowych, które zauważyłby tylko native speaker.

Chciałbym dowiedzieć się więcej 

drawing01-1

 

Bądź sobą

Szczerość jest najlepszą polityką.

Będziesz czerpać korzyści z informowania klientów o tym, kim jesteś. Jeśli klienci nie wiedzą, skąd pochodzisz, nie wiedzą jak się z Tobą skontaktować lub kim jesteś, jest mniej prawdopodobne, że dokonają u Ciebie zakupu.

drawings-46 

Przygotuj się na sukces

Nawigacja po stronie internetowej nie powinna wymagać GPS.

Twój e-sklep powinien być intuicyjny i łatwy w nawigacji - jeśli klienci mają trudności z poruszaniem się po witrynie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie dokonają konwersji. A może nie będą mogli dowiedzieć się, jak to zrobić.

4-2

 

Dotarcie do mety

Najważniejszym etapem każdej podróży klienta i miejscem, w którym większość go porzuca, jest przepływ płatności.

Musi on być intuicyjny, zrozumiały, łatwy i wydajny. Jeśli tak nie jest, klienci opuszczą sklep, a Ty możesz już nigdy ich nie "zobaczyć".

drawing26-1

 

 • First impression
 • The right logistics
 • Localised copywriting
 • Transparency
 • Navigation
 • Checkout process

You never get a second chance

...to make a good first impression. It might be a cliché but it's true nonetheless.

To turn visitors into customers, we need them to stay on the site after entering. Here, first impressions matter; a site must capture the visitor’s attention and interest. Our Site Check evaluates how your site manages to do exactly that.

People prefer what they know

And payment and delivery partners are no exception.

You won't be able to simply copy and paste your delivery and payment partners and call it a day. Doing so is a certain way of ensuring low conversion. Do not confuse visitors with logistical solutions they do not recognise; make them feel like your webshop could have been started by someone down the street.

People prefer their own language

In fact, 40% of people would never buy something from a webshop in a different language, and the rest prefer to shop in their mother tongue.

A native pair of eyes ensures nothing falls through the cracks, making you rest assured knowing you won't lose potential customers from tiny errors or language norms that only a native would spot.

Own who you are

Honesty is the best policy.

You will benefit from letting your customers know who you are. If customers do not know where you are from, cannot figure out how to get in touch, or who you are, then they are less likely to purchase from you.

Set yourself up for success

You should not need a GPS to get around a website.

Your webshop should be intuitive and easy to navigate - if the customers are finding it difficult to get around the site, chances are that they will never convert. Or perhaps they cannot figure out how to.

Get over the finish line

The most important step of any customer journey, and where most abandon it, is the checkout flow.

It needs to be intuitive, understandable, easy, and efficient. If it's not, customers will leave and you might never see them again.

WPŁYW RAPORTU NA EFEKTY

Dzięki wdrożeniu zaleceń z naszego raportu Site Check, firma Creativ Company zdołała zwiększyć swój współczynnik konwersji o 94%.

Small girl in a pink dress with a home made toy crown
 • Nadja Oelsner 🇩🇪 German E-commerce Manager 

  Nadja Oelsner 🇩🇪

  German E-commerce Manager 

 • Lois Preston 🇬🇧 British E-commerce Manager 

  Lois Preston 🇬🇧

  British E-commerce Manager 

 • Arttu Saarela 🇫🇮 Finnish E-commerce Manager 

  Arttu Saarela 🇫🇮

  Finnish E-commerce Manager 

 • Kahlina Cordsen 🇩🇰 Danish E-commerce Manager 

  Kahlina Cordsen 🇩🇰

  Danish E-commerce Manager 

 • Goda Šimonyté 🇱🇹 Lithuanian E-commerce Manager 

  Goda Šimonyté 🇱🇹

  Lithuanian E-commerce Manager 

 • Annalena Metzdorf 🇩🇪 German E-commerce Manager 

  Annalena Metzdorf 🇩🇪

  German E-commerce Manager 

 • Mathilda Dahlin 🇸🇪 Swedish E-commerce Manager 

  Mathilda Dahlin 🇸🇪

  Swedish E-commerce Manager 

 • Sonja Laajaj 🇫🇮 Finnish E-commerce Manager 

  Sonja Laajaj 🇫🇮

  Finnish E-commerce Manager 

KLUCZ DO NAJLEPSZYCH WYNIKÓW

NATYWNI MENEDŻEROWIE E-COMMERCE


Warto mieć kogoś, kto urodził się i wychował w kraju, w którym rozwijasz swój sklep internetowy. Jeśli dodatkowo jest on specjalistą ds. e-commerce, to jest to bezcenne.

Nasi rodzimi menedżerowie e-commerce z ponad 14 krajów odpowiadają między innymi za nasze raporty Site Check. Ich wiedza opiera się na znajomości rodzimej kultury i e-commerce, co pozwala im dostrzegać rzeczy, których Ty nie miałbyś szansy zauważyć bez ich doświadczenia.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SPRAWDZENIEM SWOJEGO E-SKLEPU?


Porozmawiaj z naszą specjalistką ds. ekspansji, Antonellą

Antonella, no background