Skip to content

ÖKA KONVERTERINGEN MED ENSITE CHECK

26 150 kr

Få saker orsakar så låg konvertering som en otillräckligt lokaliserad webbshop. Säkerställ fullständig lokalisering genom att låta en lokal e-handelsspecialist göra en fullständig analys av din webbshop.

ÖKA KONVERTERINGSGRADEN

MED EN LOKALISERAD WEBBSHOP

I en Site Check analyserar en e-handelsspecialist alla webbshoppens sidor. De presenterar sina resultat och rekommendationer i en rapport som innehåller specifika åtgärdspunkter som kommer att förbättra din konverteringsgrad. Det är den perfekta utgångspunkten när du lanserar på en ny marknad eftersom den ger dig all information du behöver för att framstå som en helt lokaliserad webbshop från första början.

Nedan följer en översikt över de områden som vi går igenom i vår Site Check.

Line drawing of woman looking at a computer with a pen in her hand
 • Första intrycket
 • Betalning & leverans
 • Lokaliserad copywriting
 • Transparens
 • Navigation
 • Kassaflödet

Man får aldrig en andra chans

...att göra ett bra första intryck. Det må vara en kliché, men inte mindre sant.

För att förvandla besökare till kunder måste vi få dem att stanna kvar på sidan efter att de kommit in. Här spelar det första intrycket roll; en hemsida måste fånga besökarens uppmärksamhet och intresse. Vår Site Check utvärderar hur din webbshop lyckas med just detta.

drawings34-2

 

Människor föredrar det de kan

Och betalnings- och leveranspartners är inget undantag.

Du kan inte bara kopiera och klistra in dina leverans- och betalningspartners och säga att det är det. Det är ett säkert sätt att säkerställa låg konvertering. Förvirra inte besökarna med logistiska lösningar som de inte känner igen, utan få dem att känna att din webbshop skulle kunna ha startats av en person längre ner på gatan.

drawing39

 

Tala dina kunders språk

 40 % av alla människor skulle aldrig köpa något från en webbshop som är skriven på ett annat språk, och de flesta föredrar att handla på sitt modersmål.

Ett par lokala ögon ser till att inget faller mellan stolarna, vilket gör att du kan vara säker på att du inte kommer att förlora potentiella kunder på grund av små fel eller språknormer som bara en lokal person kan upptäcka.

drawing01-1

 

Var ärlig

Ärlighet varar längst.

Du kommer att tjäna på att låta dina kunder veta vem du är. Om kunderna inte vet var du kommer ifrån, inte kan räkna ut hur de ska komma i kontakt med dig eller vem du är, är det mindre troligt att de köper från dig.

drawings-46 

Skapa förutsättningar för framgång

Du ska inte behöva en GPS för att ta dig runt på en hemsida.

Din webbshop ska vara intuitiv och lättnavigerad – om kunderna tycker att det är svårt att ta sig runt på webbplatsen är risken stor att de aldrig konverterar. Eller så kanske de inte kan räkna ut hur de ska göra.

4-2

 

Kom över mållinjen

Det viktigaste steget i varje kundresa, och där de flesta lämnar, är kassaflödet.

Det måste vara intuitivt, begripligt, enkelt och effektivt. Om det inte är det kommer kunderna att lämna sidan och du kanske aldrig får se dem igen.

 

Jag vill veta mer 

drawing26-1

 

 • First impression
 • The right logistics
 • Localised copywriting
 • Transparency
 • Navigation
 • Checkout process

You never get a second chance

...to make a good first impression. It might be a cliché but it's true nonetheless.

To turn visitors into customers, we need them to stay on the site after entering. Here, first impressions matter; a site must capture the visitor’s attention and interest. Our Site Check evaluates how your site manages to do exactly that.

People prefer what they know

And payment and delivery partners are no exception.

You won't be able to simply copy and paste your delivery and payment partners and call it a day. Doing so is a certain way of ensuring low conversion. Do not confuse visitors with logistical solutions they do not recognise; make them feel like your webshop could have been started by someone down the street.

People prefer their own language

In fact, 40% of people would never buy something from a webshop in a different language, and the rest prefer to shop in their mother tongue.

A native pair of eyes ensures nothing falls through the cracks, making you rest assured knowing you won't lose potential customers from tiny errors or language norms that only a native would spot.

Own who you are

Honesty is the best policy.

You will benefit from letting your customers know who you are. If customers do not know where you are from, cannot figure out how to get in touch, or who you are, then they are less likely to purchase from you.

Set yourself up for success

You should not need a GPS to get around a website.

Your webshop should be intuitive and easy to navigate - if the customers are finding it difficult to get around the site, chances are that they will never convert. Or perhaps they cannot figure out how to.

Get over the finish line

The most important step of any customer journey, and where most abandon it, is the checkout flow.

It needs to be intuitive, understandable, easy, and efficient. If it's not, customers will leave and you might never see them again.

FRÅN RAPPORT TILL HANDLING

Genom att implementera rekommendationerna från vår Site Check lyckades Creativ Company öka sin konverteringsgrad med 94%

Liten flicka i rosa klänning med en hemmagjord leksakskrona
 • Nadja Oelsner 🇩🇪 German E-commerce Manager 

  Nadja Oelsner 🇩🇪

  German E-commerce Manager 

 • Lois Preston 🇬🇧 British E-commerce Manager 

  Lois Preston 🇬🇧

  British E-commerce Manager 

 • Arttu Saarela 🇫🇮 Finnish E-commerce Manager 

  Arttu Saarela 🇫🇮

  Finnish E-commerce Manager 

 • Kahlina Cordsen 🇩🇰 Danish E-commerce Manager 

  Kahlina Cordsen 🇩🇰

  Danish E-commerce Manager 

 • Goda Šimonyté 🇱🇹 Lithuanian E-commerce Manager 

  Goda Šimonyté 🇱🇹

  Lithuanian E-commerce Manager 

 • Annalena Metzdorf 🇩🇪 German E-commerce Manager 

  Annalena Metzdorf 🇩🇪

  German E-commerce Manager 

 • Mathilda Dahlin 🇸🇪 Swedish E-commerce Manager 

  Mathilda Dahlin 🇸🇪

  Swedish E-commerce Manager 

 • Sonja Laajaj 🇫🇮 Finnish E-commerce Manager 

  Sonja Laajaj 🇫🇮

  Finnish E-commerce Manager 

NYCKELN TILL FANTASTISKA RESULTAT

LOKALA E-COMMERCE MANAGERS

Att ha någon som är född och uppvuxen på den marknad du expanderar till att ge sin input på din webbshop är bra. Om de dessutom är e-handelsspecialister? Det är nästan ovärderligt! 

Vi har lokala e-handelsspecialister från mer än 14 länder som bland annat ansvarar för våra Site Checks. Deras input kommer från den ovärderliga punkt där kultur och e-handel möts, där de ser och noterar saker som du inte skulle ha haft en chans att upptäcka utan deras erfarenheter och upplevelser.

INTRESSERAD I EN SITE CHECK FÖR DIN WEBBSHOP?

Prata med vår expansionsspecialist Antonella

Antonella med vit bakgrund