Skip to content
ann_desk

GAP ANALÝZA

NAJDĚTE MEZERY

NA VAŠÍ ZÁKAZNICKÉ CESTĚ

V dnešním rychle se rozvíjejícím e-commerce prostředí je klíčové identifikovat a řešit překážky, které brání prosperitě na komplexních trzích. Naše GAP analýza přesně ukazuje konkrétní mezery v kritických oblastech, jako je povědomí o značce, místní marketingové úsilí, úroveň lokalizace a konkurenční prostředí. Identifikujeme potřebné úpravy a připravíme akční plán na míru pro optimalizaci vašeho úspěchu na trhu.

Podívejte se na několik příkladů stránek z naší GAP analýzy. Celý report bude mít přibližně 30 stran.