Om oss

MakesYouLocal er et internasjonalt selskap med dyktige e-handelsspesialister med fokus på å hjelpe nettbutikker med å lykkes i utlandet.

Vi hjelper selskaper innledningsvis med strategiske beslutninger og lokalisering av nettbutikken for å sikre at forventningene på de nye markeder blir oppfylt.

Når nettbutikken blir lansert, vil de lokale team være en viktig del av selskapets daglige driften og kontaktledd til kundene. Vi tilbyr hjelp til kundeservice, vedlikeholdelse av nettbutikk, oversettelse og forståelse av det lokale språket samt utvikling og gjennomføring av markedsaktiviteter.

 

Bakgrunn

MakesYouLocal ble etablert i 2010. Ideen kom fra mer enn 10 års erfaring med drift og ledelse av ledende danske nettbutikker som solgte i flere land.

Eierne består av Ingrid Riis Karlsen, Max Riis Christensen og Søren Kjær Nielsen. I 2013 ble det etablert nye kontorer i Norden, og en utvidelse til Litauen fant sted i 2015. MakesYouLocal har i dag lokale e-handelsspesialister i de nordiske landene og Baltikum.

MakesYouLocal er også en del av Salesupply-nettverket og har dermed tilgang til de samme kompetanser som resten av EU og USA.

 

Hvordan jobber vi

Våre kunders suksess i nye markeder er en forutsetning for vår suksess. Derfor er det viktig for oss å jobbe tett sammen med kundene våre ved lokalisering av nettbutikken, og etter lansering når det gjelder den daglige driften. På denne måten sikrer vi at kunnskapen vi tilegner oss når vi tar oss av kundeservice og markedsføring i utlandet deles med kunden vår slik at de kan bruke denne kunnskapen til å optimere nettbutikken og prosessene. Dette vil i siste ende føre til vekst og bedre resultater.

Målet vårt er å være et komplett alternativ til å bygge opp et internt team ved å tilby kompetanse innenfor kundeservice, lovgivning og markedsføring for hvert land. Det kan være både vanskelig og dyrt å dra 100% nytte av et internt team. Hos oss får du tilgang til dyktige e-handelsspesialister akkurat så lenge du trenger, verken mer eller mindre.

For mer informasjon er du velkommen til å ringe oss, lese mer her på nettsiden eller bloggen vår.